Bygningsregler

  1. Rygning er af lovmæssige årsager forbudt på shoppinggaderne, toiletter og generelt områder, som er tilgængelige for besøgende hos FLENSBURG GALERIE.
  2. Spiritusvarer må kun drikkes i gastronomisk orienterede butikker.
  3. Tiggeri og gadehandel er forbudt.
  4. Musikafspilning og salg af enhver varetyper skal godkendes skriftligt af centerlederen på forhånd.
  5. Uddeling af foldere, brochurer, vareprøver osv. er såvel i selve FLENSBURG GALERIE som de nærliggende arealer også forbudt.
  6. Rulleskøjte-, skateboard- og cykelanvendelse er ligeledes forbudt, ligesom dét at skubbe tohjulskøretøjer. 
  7. Hunde skal holdes i snor og må ikke slippes fri. Eventuelle urenheder skal bortskaffes af ejeren med det samme.
  8. Ingen besøgende må chikanere, blokere eller true andre. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt. Dette gælder også for dem, der unen årsag opholder sig i centeret.  
  9. Anvisninger fra centerledelsens medarbejdere samt vagttjenesten skal efterkommes øjeblikkeligt.
  10. Overtrædelse af disse bygningsregler for FLENSBURG GALERIE eller nægtelse af anvisninger anses som lovovertrædelser og vil medføre retsforfølgelse.  

FLENSBURG GALERIE
-Centerledelsen-
KOPRIAN iQ MANAGEMENT GmbH
Schäferkampsallee 16
20357 Hamborg
Tlf. O40 500 977 190