Jobtilbud

Det er udelukkende de pågældende forhandlere, som er ansvarlige for indholdet af annoncer. Ved eventuelle overtrædelser af juridiske bestemmelser er det entydigt den pågældende forhandler, der kan holdes ansvarlig. En forudgående hæftelse af KOPRIAN iQ MANAGEMENT GmbH og deres repræsentanter i centeret er ikke gældende.